devine
0317 800 248 0800 360 721

Cutie XHTML

Termeni și condiții

Contract de licenţă

Versiunea 1.1 - Data: 12 Feb 2012

Nu instalati sau folositi „Seliton” pana cand nu ati citit si acceptat acest acord. Prin instalarea sau folosirea „Seliton” acceptati prevederile acestui accord de utilizare.

1. DEFINITII

 1. "Seliton" include software, documentatia, arta grafica, fisierele si codul licentei, si alte materiale, precum orice updatare, remediere si solutii de suport ce sunt oferite licentiatului conform acestui contract, dar exclude orice alte produse ale tertilor distribuite impreuna cu „Seliton”, asa cum se subliniaza mai jos.
 2. "Pachet" include "Seliton" si toate produsele tertilor, documentatia, arta grafica, parolele, dosarele si alte materiale ale licentei, precum si orice updatare, remediere si solutii de suport ce sunt oferite licentiatului.
 3. "Clientul licentiat" sau "dumneavoastra" este persoana, firma sau entitatea ce este parte in acest contract.
 4. "Domeniu" ste un nume de domeniu, inregistrat oficial in Sistemul Numelor de Domeniu. Include de asemenea si numele de domeniu precedat de "www.".

2. ACORD DE LICENTA

 1. Subiect al tuturor termenelor si conditiilor ale acestui Acord, "Seliton Software" acorda clientilor licentiati in mod limitat non-exclusiv, nenominal, fara drept de a fi cedat, transferat, sub-licentiat, la nivel mondial si fara costuri ulterioare, dreptul de a instala si a utiliza o singura copie a "Seliton" pe un singur server si spre a fi folosit intr-un singur domeniu.
 2. Subiect al tuturor termenelor si conditiilor ale acestui Acord, "Seliton Software" acorda Licentiatilor in mod limitat non-exclusiv, nenominal, fara drept de a fi cedat, transferat, sub-licentiat, dreptul de a modifica, adapta si traduce :

  a) Software-ul Seliton in forma de cod sursa

  b) Reprezentarile vizuale ale Seliton, excluzand logo-urile si marcile inregistrate.

 3. "Licenta de stergere a drepturilor de autor" ( vanduta separat ) acorda clientului licentiat in mod limitat, non-exclusiv, fara drept de a fi cedat, transferat, sub-licentiat dreptul de a sterge notificarile asupra drepturilor de autor, si trimiterilor catre "Seliton" si/sau "Seliton Software" din antet si subsol doar in interfata utilizatorului software-ului "Seliton".
 4. Drepturile asupra "Seliton", ne-exprimate in mod expres clientului licentiat in acest Acord sunt rezervate de catre "Seliton Software".

3. RESTRICTII DE LICENTIERE

 1. Sunteti de accord sa nu:

  a) distribuiti, faceti copii ne-autorizate, sub-licentiati, vindeti, instrainati, imprumutati, inchiriati "Seliton"

  b) recurgeti la retro-inginerie, decompilati, dezasamblati sau sa convertiti intr-un format lizibil software-ul "Seliton"

  c) incercati modificarea sau alterarea functionalitatii normale a oricarui manager de licentiere care regularizeaza folosirea "Seliton"

  d) faceti publice cheile de licentiere si fisierele de licentiere emise catre dumneavoastra unui tert

  e) stergeti notificarile legate de drepturile de autor din "Seliton", exceptand cele permise de achizitonarea "Licentei de stergere a drepturilor de autor"

  f) cedati acest Acord sau sa transferati "Seliton" fara acordul expres in scris al "Seliton Software"

 2. Dumneavoastra

  a) veti fi singurul responsabil fata de clienti sau furnizori, sau alte parti pentru orice punere la zi sau obligatie de suport sau orice alta liabilitate care poate aparea din folosirea "Seliton"

  b) nu veti folosi numele, logourile sau marcile inregistrate "Seliton Software" fara un accord prealabil in scris

  c) nu veti publica recenzii ale versiunilor "Seliton", definite ca si versiuni beta fara acordul scris al "Seliton Software"

  d) veti despagubi, feri de prejudicii si veti apara „Seliton Software”, licentiatorii, detinatorii de actiuni, afiliatii, directorii, angajatii, agentii, si furnizorii in fata oricaror cereri sau procese, inclusiv cheltuielile de judecata, care pot aparea sau rezulta in urma folosirii de catre dumneavoastra a "Pachetului".

4. DREPTURILE DE AUTOR

 1. Titlul de "Seliton" si toate copiile raman ale "Seliton Software". "Seliton" este protejat de legile dreptului de autor si prevederile tratatelor internationale. Sunteti de accord sa preveniti orice utilizare neautorizata a "Seliton". Exceptand acest Acord, "Seliton Software" nu va acorda nici un drept explicit sau implicit dumneavoastra ale brevetelor, drepturilor de autor, marcilor comerciale, sau schimb de informatii secrete ce ii apartin.
 2. Orice referire la cumpararea sau vanzarea de "Seliton" inseamna o achizitie sau vanzare a licentelor aplicabile. Taxele de licentiere sunt incluse in pretul de achizitie al "Seliton". Nu se plateste nicio taxa pentru produsele terte, dar o taxa de distributie (spre exemplu : transferul de o copie sau copii catre clientii licentiati) este inclusa in pretul de achizitie al "Seliton".

5. APLICATII TERTE

Sunt incluse in "Pachet". Pentru licentierea lor, consultati produsele respective.

6. FARA GARANTIE

SOFTWARE-UL, MATERIALELE, SERVICIILE SI INFORMATIILE SUNT PREZENTATE "CA ATARE" FARA GARANTII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FARA A SE LIMITA LA ORICE GARANTIE IMPLICITA DE COMERCIALIZARE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEINCALCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA SAU ORICE ALTA GARANTIE ALTFEL REZULTATA DIN ORICE PROPUNERE, SPECIFICATIE SAU MOSTRA.

EXCEPTAND CAZUL IN CARE REGLEMENTAREA LEGALA PREVEDE ALTFEL, "Seliton Software" NU OFERA NICIO GARANTIE EXPLICITA, IMPLICITA SAU STATUTARA, INCLUZAND DAR FARA A SE LIMITA LA ORICE GARANTIE IMPLICATA DE COMERCIALIZARE, NEINCALCAREA PROPRIETATII INTELECTUALE A UNUI TERT SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

"Seliton Software" NU OFERA NICIO GARANTIE SAU REPREZENTARE IN CEEA CE PRIVESTE PRODUSELE TERTE INCLUSE.

"Seliton Software" NU GARANTEAZA CA SOFTWARE-UL VA SATISFACE CERINTELE CLIENTULUI LICENTIAT SAU CA ESTE FARA DEFECT SAU EROARE SAU CA OPERAREA ACEASTUIA VA FI NEINTRERUPTA.

7. LIMITAREA RASPUNDERII

NICI "Seliton Software", NICI LICENTIATORII, ACTIONARII, FILIALELE, FUNCTIONARII, DIRECTORII, ANGAJATII NICI FURNIZORII SAI, NU SUNT RASPUNZATORI IN ORICE CAZ PENTRU ORICE DAUNE (INCLUSIV, FARA A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT SAU VENIT, PIERDERI DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, PIERDERI DE DATE, COSTURI DE RE-CREARE A DATELOR PIERDUTE, INTERUPERI IN AFACERI, PIERDERI DE INFORMATII COMERCIALE SAU PIERDERI DE ORICE FEL) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, CHIAR DACA "Seliton Software" A FOST INFORMATA DE POSIBILITATEA EXISTENTEI ACESTOR DAUNE.

EXCEPTAND UNELE DISPOZITII CONTRARE RESTRICTIONATE PRIN LEGE, RASPUNDEREA AGREGATA A "Seliton Software" REZULTATA DIN SAU LEGATA DE PREZENTUL ACORD SAU LA ORICARE SOFTWARE SAU SERVICIU ASOCIAT ESTE LIMITATA LA 10$ SAU LA TOTALUL PLATILOR EFECTUATE PENTRU ACEST SOFTWARE SAU SERVICII.

SINGURA SI EXCLUSIVA DESPAGUBIRE A CLIENTULUI LICENTIAT ESTE STABILITA IN ACEST ACORD. Prezentul acord defineste o conventie reciproc stabilita de alocare a riscului si taxele de licentiere reflecta alocarea acestui risc.

Clientul licentiat este responsabil pentru deciziile luate si actiunile intreprinse bazate pe "Pachet".

8. DATELE UTILIZATORILOR

Sunteţi de acord ca orice material, informatie sau alte comunicări, inclusive toate datele, imaginile, sunetele, informaţiile personale, text, şi alte lucruri incluse în acestea, pe care le transmiteti sau postati pe site-urile "Seliton Software" sau pe care le furnizati catre "Seliton Software" in temeiul prezentului Acord vor fi considerate neconfidentiale ("Comunicare"). "Seliton Software" nu va avea nicio obligatie de confidentialitate cu privire la "Comunicare". Sunteti de acord ca "Seliton Software" si delegatii sai sa fie liberi sa copieze, modifice, sa creeze lucrari derivate, sa afiseze public, sa prezinte, distribuie, sa licentieze si sa sub-licentieze prin multiple cai de distributie si clienti licentiati, sa incorporeze sau sa foloseasca in alt fel "Comunicarea", inclusiv lucrarile derivate, in orice scop, comercial sau non-comercial.

9. SEPARABILITATEA

Dacă orice prevedere din acest accord este nulă sau inaplicabilă sau contrar legislaţiei în vigoare, o astfel de prevedere va fi interpretată, limitata, sau modificata, dupa cum este necesar, pentru a elimina invaliditatea sau inopozabilitatea sau conflictul cu legea aplicabila, si toate celelalte prevederi ale prezentului Acord raman in vigoare.

10. REZILIREA PREZENTEI LICENTE

Prezentul Acord intră în vigoare la data la care aţi acceptat acest Acord şi va continua până încetează, în conformitate cu prezentul Acord. Această licenţă se va termina în mod automat în cazul în care clientul licentiat va incalca vreunul dintre termene sau conditii. La terminarea acestui Acord, veti returna catre „Seliton Software” sau veti distruge "Pachetul" si toate copiile acestuia. Termenii precum ar fi Dreptul de autor, Restrictii de licentiere şi Datele utilizatorilor, care, prin natura lor ar trebui sa supravietuiasca rezilierii sau expirarii vor supravieţui acestei terminari.

11. LEGILE APLICABILE

Orice cerere care decurge din sau în legătură cu acest Acord va fi guvernata de legile interne ale Romaniei.In cazul unei tranzactii internationale, părţile sunt de accord să excludă aplicarea "Convenţiei Naţiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internaţională de bunuri" la prezentul acord. Orice litigiu între părţi se desfăşoară exclusive în tribunalele de stat romanesti. Părţile sunt de acord, şi se supun la aceasta jurisdictie si locatie.

12. ACORDUL TOTAL

Prezentul accord constituie întregul accord între dumneavoastră şi „Seliton Software” referitor la obiectul prezentului acord, şi înlocuieşte orice alt acord, oral sau scris, între dumneavoastra şi „Seliton Software” cu privire la cele de mai sus.

Niciunul dintre termenii, condiţiile sau dispoziţiile prezentului acord nu va fi considerat modificat, renunţat, variat, modificat sau alterat prin orice act sau cunoştinţa de oricare dintre părţi, respective agenţiilor, funcţionari sau angajaţi cu excepţia cazului in care acest lucru este facut în scris,semnat de ambele părţi.