Contract de prestare de servicii

I. PĂRŢI CONTRACTANTE

Artă. 1. „SELITON SRL” , cu sediul social în România, str. Arc. Ionescu Grigore 63, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registruli Comerțului sub nr. J40 /7082 /2016 CUI 36097770 , avand cont bancar RO23MIRO0000907910630201 , deschis la Banca PROCREDIT BANK reprezentata de domnul Georgi Mirchev, in calitate de administrator, denumit in continuare " Furnizorul de servicii ", si orice utilizator al serviciilor oferite. companie. Acești termeni și condiții sunt disponibile publicului larg la adresa de internet http://www.seliton.ro

și

1.2. [......] , cu sămătă socială în [......], România , Nr.Reg.Com [......] , CUI: [......] , avand contul: [......], opened la banca [......], reprezentata de [......] , in calitete de Administrator in continuare "Beneficiar".

II. CONCEPTE ȘI DEFINITIțII

Artă. 2 În acceptarea prezentului contract, a contractelor individuale și a altor documente referitoare la servicii, Furnizorul și Beneficiarul, înțeleg să definiții termeni, după cum urmează:

 1. Platforma Seliton sau „Summer Cart” sau - o platformă pentru crearea și administrarea unei reviste online pentru implementarea activităților profesionale și/sau comerciale și o unitate de software, baze de date, documentație, design, imagini, videoclipuri, coduri de licență. Dacă nu se specifică altfel, Seliton sau "Summer Cart" va fi considerat platformă ca un terjem compus din mai multe din module individuale .
 2. „Magazin online” – este o colecție de pagini web, fișiere și interfețe create și întreținute de platforma utilizată de utilizator prin intermediul internetului, care oferă clienților informații despre produsele lor și permite achiziționarea acestora prin achiziție directă și plata prețului. afișate pe platforma de management administrativ
 3. „Beneficiar” - este juridic, orice persoană fizică sau juridică, precum și asociație de persoane care desfășoară activități profesionale și/sau comerciale, care beneficiază de servicii în baza unui contract cu Seliton SRL;
 4. „Client” - o persoană care vizitează magazinul online al Beneficiarului;
 5. "Produse" - sunt benounile și/sau doresc, a cărămă informații au fost publicate în magazinul online al Beneficiarului;
 6. „Servicii” – include instalarea revistei, găzduirea și utilizarea revistei online cu anumite funcționalități ale platformei Seliton (sau pentru serviciul de închiriere Shop Online), serviciile de găzduire și suport tehnic și alte servicii incluse în pachet. achizitionat de Beneficiar sau disponibil print-un contract individual cu Furnizorul;
 7. „Profil Beneficiar” - paginile web care permit administrarea serviciilor achiziționate de Beneficiar și utilizarea suportului tehnic.
 8. „Găzduire” este un serviciu care oferă spațiu pe disc, timpul procesorului, memorie, lățime de bandă și mediul de lucru care constă din servere care găzduiesc reviste online.
 9. „Pachetul” - este un set de servicii standard oferite de Furnizor pentru toti beneficiarii si mai ales pentru un anumit grup de beneficiari.
 10. „Domeniul” este numele de domeniu înregistrat oficial în sistemul de nume de domeniu.
 11. "Taxa pentru eliminarea anunțului privind de autor" este un serviciu pentru relocarea din the online shop creat a notificarii privind de autor și link-urile și site-urile web Seliton, Summer Cart și/sau Seliton SRL, de legenda antet și legenda de part. de jos numai în zona de client a magazinului online.
 12. "Zona client" - parte a unui magazin online destinat utilizadores utilizadores.
 13. "Panou administrativ" - parte a unui magazin online conceput pentru utilizatori și care serveste administrării la distanță și gestionării magazului online
 14. „Proprietate intelectuală” este dreptul autorului (corporal și incorporal), există drepturi conexe, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale, know-how, experiență de fabricație, drepturi de publicitate, contracte și licențe, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală. sau pot apăra, precum și orice reînnoire și extinre a acestor drepturi.

III. DATA FURNIZOR

Artă. 3. Furnizor de date

 1. Nume furnizor: SC Seliton SRL
 2. Sediul social: "str. Arh. Ionescu Grigore 63, Sector 2, București"
 3. Punctul de lucru: "str. Emanoil Porumbaru nr 25A, et 5A, sector 1, București"
 4. Adresa de corespondență: "str. Emanoil Porumbaru nr 25A, et 5A, sector 1, Sector 1, București, adresă de e-mail sales@seliton.ro telefon 0317 800 248
 5. Codul de Inregistrare Fiscala: 35273720

IV. PRETURILE SERVICIILOR ȘI PACHETELOR. A PLATI.

Articolul 4.

 1. Furnizorul va presta servicii sub forma unui pachet, așa cum este descris în Anexele 1 și 2, parte a contractului, în schimbul unei remunerații plătibile în lei sau în moneda convenită, care va fi plătită de Beneficiar în conformitate cu prevederile suma specificată în pachetul de servicii achiziționat de către Beneficiar, la scadentele právidas, în termen de 5 zile de la emiterea facturii sau a facturii proforma de by Furnizor.
 2. În lipsa de stipulație contrară, prețul este datorat înainte de activarea magazinului on line.
 3. Obligațiile furnizorului sunt limitate precum sunt definite în eccedii termeni și condiții, condițiile fiecărui pachet achiziționat și contract individual între furnizor și beneficiar, conform caz.
 4. Durata acestuia este limitată în timp cu începerea datelor activarii magazinului online. Durata contractuală a cărău serviciului enumerat se va regăsi pe factura emisă de Furnizor ori se va putea stabili printr-o Anexă la prezent contract, cu excepția cazului în care este geziță alteil. Pachetul/servicii incluse, cu utximi cazului în care este gezitő alteil, au fost contractate pe perioada de o lună.
 5. Seliton SRL poate suspenda livrarea unui colet. Furnizorul poate modifica termenii unui paket iar ecetzla sunt validate de la notificarea beneficiarului sau publicarea aceomen pe site-ul platformei. Modificările nu afectează termenii pentru utilizare cu un pachet paid în dezvoltare.

Artă. 5.

 1. În cazul în care termenii pâchetului dobândit înainte de plata prețului pentru pachet în totalitate sau în mai multe tranșe, după activarea revistei online, Beneficiarul este obligat să achite prețul în condițiile specificate pentru respectivul pachet. În cazul în care condițiile pâchetului nu sunt scadențe fixe și se prevedi only payment în rate a prețului, the Beneficiarul owes full payment într-o perioadă nu mai târziu de șaizeci (60) de zile de la activarea magazinului online.
 2. Utilizatorul este de acord în mod explicit că prețul pachetului nu a fost plătit la o rată fixă în acest caz, utilizatorul poate suspenda serviciul pe durata întârzierii, iar furnizorul poate suspenda imediat orice acces la magazinul online. Suspendarea accesului nu awada și nu invalidează termenii de utilizare a Servicilor dintr-un pachet.
 3. Neprimirea facturii sau a unui alt document nu constituie un motiv de nonplată a prețului pachetului. Beneficiarul este acord să primească factură electronică la adresa de e-mail listată în profilul său.

Art. 6. 1. În cazul în care pachetul de îngrijire include o perioadă de probă, Beneficiarul se poate familiariza cu caracteristicile și funcțiile unui magazin online, iar prețul pachetului de servicii nu se achită Beneficiarului cel târziu în ziua următoare expirării. periodi de probă, atunci Furnizorul are dreptul de a rezilia magazinul online imediat, putând proceda la rezilierea contractului fără punere în întârziere.

 1. În cazul în care pachetul include o perioadă de probă, Beneficiarul are dreptul de a se retrage din contractul de servicii fără notificare și fără a furniza un motiv.

V. FUNCȚIONALITĂȚI ȘI FURNIZAREA SERVICIILOR

Articolul 7.

1. Obiectul prezentului contract este:

 1. crearea de servicii, stocarea și utilizarea revistelor online de pe platforma Seliton și hosting;

 2. servicii de suport tehnic on-line magazine;

 3. alte servicii specificate a fi incluse in pachetul achizitionat de Beneficiar, asa cum sunt descrise in Anexele 1 si 2 parte din prezentul contract sau contract individual cu Beneficiarul.

2. Designul, caracteristicile tehnice, modulele incluse și alte funcții și caracteristici ale revistei online, volumul și specificațiile serviciului de găzduire sunt determinate în funcție de tipul de pachet achiziționat de utilizator și sunt determinate de acești termeni generali și the contract sau individual cu contractantul.

3. Furnizorul nu este obligat sa asigure o conexiune la Internet pentru dispozitivele Beneficiarului, prin care acesta sa poata accesa serviciile sau dispozitivele si echipamentele necesare utilizarii Serviciilor.

4. Serviciile includ provision unui sub-domeniu, în speță numit myseliton.com , liber care nu poate fi specific ales, și nu include provision de un alt nume de domeniu. Beneficiarul poate achiziționa un domeniu de la provider sau poate utiliza un domeniu deja achiziționat.

Articolul 8.

 1. Furnizorul oferă Beneficiarului acces la panoul administrativ pentru administrarea distanței și pentru gestionarea revistei online. Pentru a accesa panoul de administrare al Beneficiarului, trebuie să se autentifice cu numele de utilizator și cuvântul furnizăt. Functiile de activare ale grupului administrativ se bazeaza pe serviciile incluse in pachetul achizitionat si contractul individual intre Furnizor si Beneficiar.
 2. Profilul Beneficiarului vă permite să administrați și să configurați servicii specifice pentru o tehnică de utilizare a suportului.
 3. Beneficiarul are dreptul de a administra și administra magazinul online numai prin panoul administrativ și în mod special atribuit protocolului de comunicare între serviciile software (API).
 4. Beneficiarul este responsabil pentru următoarea și confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei atitudine pentru a accesa contul, își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile și acțiunile desfășurate prin intermediul acestora, fie că sunt de perioare câți le-au fost furnizate date pentru contul de acces. sau de to personae neautorizate. În cazul în care există îndoieli că datele de acces ale profilului utilizatorului sau ale grupului administrativ au devenit cunoscute persoanelor neautorizate, utilizatorul va notifica imediat cocontractantul.

Articolul 9.

 1. Furnizorul oferă Beneficiarului servicii în limitele bunei-credințe, care este rezonabilă și care este considerată practica uzuală pentru posibilitățile și capacitățile tehnologice, precum și în funcție de parametrii pachetului achiziționat de Beneficiar și persoana fizică. contract încheiat.
 2. În cazul în care prin utilizarea serviciilor de găzduire și reviste online de către Beneficiar, se constată o abatere de la tehnică și software și regurelumi în ce privește utilizarea serviciilor de găzduire și reviste online, precum și depășirea limitelor de găzduire, sau if stressul server depășe ște practică normală și acceptătă în utilizare, Furnizorul de servicii are drecht de a limita sau even ceses supply de services until the remedy, the situation.
 3. The Beneficiarul este de acord să nu utilizeze the service pentru a trimite mesaje commerciale unsolicitate ( tip spam ). Invocarea acestei cerințe este un motiv de suspendare a serviciului pentru ca Antreprenorul să notifice utilizatorul. Pentru o acțiune repetă Furnizorul are decht de a rezilia unilateral contractul cu Beneficiarul, printr-o notificare scrisă.
 4. Beneficiarul este de acord să nu se adauge/configureze domains sau subdomenii peste care nu there is no right to use.

Articolul 10.

 1. Beneficiarul își creează un profil și va primi o parolă pentru accesarea contului platformei online, în urma procesului de înregistrare, conform procedurii descrise în această pagină. Odată finalizată înregistrarea sau trimisă către servicii o cerere de actualizare a pachetului, Beneficiarul declară că este familiarizat cu acești termeni și condiții, că i se oferă o copie a acestora și este de acord cu conținutul acestora și se angajează necondiționat să le respecte .
 2. La înregistrarea Beneficiarul este obligat să furnizeze date exacte și în timp util. Beneficiarul se angejaeză ca la orice o modificare să actualizeze cu promptitudinea datelor furnizate la înregistrare. Beneficiarul poartă întreaga responsabilitate pentru datele incorecte sau inexacte complete. În cazul în care the Beneficiarul has provided false or incomplete information, the Furnizorul nu este răspunzător pentru nonîfulplirea obligațiilor de vânzare contractuale.
 3. Furnizorul va confirma înregistrarea Beneficiarului prin trimiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail specificată către Beneficiar.
 4. Profilurile Beneficiarului fără activitate pot fi supuse veșilării de to Furnizor.
 5. Declarația de cumpărare a unui pachet de servicii către Beneficiar se poate face prin profilul dumneavoastră. În acest caz, Furnizorul confirmă solicitarea utilizatorului beneficiar prin trimiterea unui e-mail de confirmare a comenzii specificate de adresa de e-mail furnizată de Beneficiar în profilul său, iar între Furnizor și Beneficiar se stabilește o relație contractuală pe data de cu ocazia achiziționării pachetului.
 6. Furnizorul activeaza magazinul online dupa plata integrala a preturilor/costurilor in conformitate cu termenii pachetului selectat de Beneficiar. În cazul în care pâchetul selectat include o perioadă de probă, activarea se face cu confirmarea în paragraful precedent.

Articolul 11.

 1. Responsabilitatea pentru integralitatea, corectitudinea și legalitatea intrărior în magazin online revine în tergejime Beneficiarului. În acest sens, Beneficiarul poartă responsabilitatea exclusivă pentru produsele publicate de acesta și orice fel de text, imagini și materiale. Beneficiarul este acord că Furnizorul nu este responsabil pentru informații, text, imagini și materiale publicate.
 2. Beneficiarul este singurul responsabil pentru dobândirea drepturilor de utilizare asupra imaginilor, textelor, înregistrărilor video, mărcilor înregistrate și a altor obiecte protejate de legea drepturilor de proprietate intelectuală introdusă în magazinul online . Beneficiarul este acord că Furnizorul nu este responsabil pentru achiziția și utilizarea unor astfel de drepturi.
 3. The Beneficiarul este obligat să se verifice că deține toate licențiale, permise și înregistrate necesare pentru a să înțină activități specifice prin the online store.
 4. Furnizorul va furniza ca parte a platformei, produse demonstrative, texte, documente, imagini și alte materiale. Responsabilitatea pentru utilizarea acestor șablone demonstrative revine complet Beneficiarului.

VI. ACTIVITĂȚI ILEGALE

Articolul 12.

 1. Numai Beneficiarul face reclamă ofertelor si/sau vinde produse to clients via unui magazin online. Furnizorul nu poarta nicio responsabilitate pentru vanzari, salarii, consumabile, eventuale reclamatii si returnarea produselor comandate de la clienti. The Beneficiarul este de acord că, în nici un moment nu vor apărea relația contractuală între Furnizor și clienții ocazionali ai Beneficiarului, pe care a eccedzia îl folosiți ca midlog de e-commerce. În acest sens, the Beneficiarul este acord că Furnizorul nu este răspunzător facet de clienți, deoarece nu este un comerciant sau furnizor al produsului său a contractului cu clientul, dar oferă servicii în baza aestor termeni și conidioni.
 2. Furnizorul nu este raspunzător în cazul în care Beneficiarul a comis o infraction sau nu respectă the rights of sau interesele legitime ale partiloror trțe în svolvarea activitilor lor via magazinului on-line.

Articolul 13.

 1. The Beneficiarul se angajează să nu publice, să se distribuie să nu permită publicarea, să distribuie sau să furnizeze clienților prin an online magazine, orice fel de mesaje, texte, publicații, imagini, video, filă de calculator, precum și orice. alte date si information care sunt contrare legislatiei in vigoare, aceste termeni si conditii sau bunelor moravuri si/sau care sunt corrupte sau afecte dhritii si interesele legitime ale patrarilor terțe. De asemenea, se obligă să nu prejudicieze sau să pună în pericol prestigiul, reputația Seliton SRL, precum și licențiații, afiliații, partenerii, administratorii, directorii (managerii), angajații, agenții și furnizorii săi.
 2. În cazul în care există riscul de securitate și/sau denaturare a funcționării normale și a bunei funcționări a platformei, Furnizorul poate suspenda accesul la o revistă online, și poate șterge viruși, troieni și alte informații aflate pe serverul unde consideră aceasta pentru a reprezenta un potential de risc.
 3. Obligațiile contractuale ale Furnizorului nu includ monitorizarea performanței pentru prezența activităților ilegale desfășurate și a informațiilor stocate ilegal, transmise sau puse la disponibilitate prin magazinului online.
 4. Beneficiarul declara ca achizitionarea pachetului si/sau incheierea unui contract individual de prestare de servicii pe care le actioneaza in activitatea sa comerciala sau profesionala.

Articolul 14.

 1. În cazul în care utilizatorul să dețină un magazin online, să se întâmple în legatură aplicabilă bila să dominie sau termenii și condițiile publicate pe site și / sau pute în pericol bunul renume și reputația Furnizorului, eți în regim dreght ca, without o pre notice utilizatorului, să suspende sau să oprească furnizarea permanentă a serviciilor și să oprească accesul la magazinul online, fără compensații sau alte penalități
 2. În orice caz î indiferent de motivul vocat pentru întreruperea furnizării unei părți sau a tuturor services, inclusiv, dar fără a se limita la suspendarea accesului la shop online, the termenii de utilizare a Servicilor al unui pachet nu se întrerupe, suspendă și perioada de valabilitate a pachetului nu se prelungeste cu perioada de suspendare.

VII. ACTUALIZARI SI MENTENENTA

Artă. 15.

 1. În cazul în care se aplică pachetul achiziționat, revista online oferă dreptul de a primi actualizări software, de a obține module noi și/sau de corectare a erorilor, furnizorul va anunța beneficiarul de existența acestora în mod adecvat, ca -mail sau mesaj de sistem. Pentru a utiliza versiunea actualizată și corectată, precum și noile module, Seliton poate specifica condițiile și condițiile suplimentare pentru care va comunica Beneficiarul sau diferența de aceți termeni și condiții, care sunt obligatorii pentru utilizatori.
 2. Seliton aplică actualizări automate atunci când magazinul se confruntă cu o parte a infrastructurii Seliton. În caz contrar, utilizatorul trebuie să plice manual actualizarea; În cazul în care utilizatorul nu reșește să pună în aplicare o actualizare și / sau corectarea specifică a unei erori, obligațiile Seliton privind suportul tehnic și supply de updates și / sau remedieri ale magazinului online vor inceta până la momentul actual și / sau. corectarea specifica a unei erori va fi implementata de Beneficiar.
 3. Furnizorul are drecht în orice moment de a face modificarea și improvizarii ale platformei, precum și form și conținutul serviciilor furnizătoi, în mără în care nu elimina basic functions ale magazinelor online.
 4. În cazul în care este necesar, pentru a eficacitate jâvări de maintenance, înlăturari ale erilor sau updates și alte activități conexe, Furnizorul are rechtat de a suspende Servicile furnizăte pedurate activității activiștilor devăvorate.

VIII. SUPORT TEHNIC

Articolul 16.

 1. În cazul în care există o problemă cu utilizarea Serviciului, Utilizatorul va notifica Contractorul. Acest lucru va necesita toate eforturile necesare pentru a remedia situația într-un termen rezonabil și în conformitate cu pachetul de achiziție.
 2. Serviciile de asistență tehnică nu includ introducerea și/sau controlul conținutului revistei online și/sau suportul pentru facturare dacă nu actualizează baza de date despre produse pentru utilizator sau orice alte servicii legate de gestionarea datelor specifice utilizatorului. support offered este determinat de pâchetul achillesat și de contractul individual entrée furnizor și utilizator.
 3. Servicile de mentenanta cuprind rezolvarea deficienilor si errilor legat de functionarea site-ului;
 4. Servicii de suport cuprind asistenta pentru exploatarea corecta a site-ului si consultanta pentru dezvoltarea unor noi functionalitati ale site-ului.
 5. Furnizor va asigura remedierea oricaror erori sau deficiente intervenite in utilizarea normala a site-ului. Remedierea defectunilor grave (care impiedica utilizatorul sa comanda) se face in maxim 4h de la sesizarea furnizorului prin telefon (sau prin email daca nu se primeste apelul telefonic) iar defectiunile minore se rezolva in maxim 48h de la notificare.

IX. EXCLUDEREA GARANTEII

Art. 17.

 1. Servicile sunt furnizate "ca atare", no guarantee, expresă sau implicită, incluzănd, fara să acorde garanții pentru un anumit scop, non-inçalcare a propertyenei intelectuale sau a unei alte garanții care rezultă din oferta, caietul de sărciți și / sau ofertastandard, reclama sau orice alt document.
 2. Dacă nu se specifică altfel în lege, Seliton nu oferă garanții exprese, implicite sau statutare, inclusiv garanții de vanabilitate, necalcularea drepturilor de proprietate intelectuală sau adecvarea pentru un anumit scop.
 3. Seliton nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la software-ul, baza de date și/sau serviciile terților sau furnizorilor, care sunt utilizate împreună cu serviciile, inclusiv, . la compatibilitate acumani cu serbubni sau caracterul appetano prêdicielor, nevoilor sau estektāreim sau s-au ale customers.
 4. Furnizorul nu garantează că servicilor vor satisface toate neveros sau aș teptăriție sau folosi sau cuiții acestuia sau ca software-ul de magazin online Seliton nu presents defects sau erori sau că utilizați Servicilor va fi neîntreruptă.

X. DATE PERSONALE, PRODUSE SI COMUNICARI COMERCIALE

Artă. 18.

 1. Prin completarea datelor, Utilizatorul confirmă că a pus la dispoziție datele cu caracter personal în mod voluntar și acordă astfel permisiunea explicită pentru colectarea, prelucrarea, stocarea și distribuirea acestor date, în conformitate cu legislația română. De asemenea, utilizatorul este de acord ca furnizorul să poată colecta și alte date despre utilizator și utilizatorii revistei online, cum ar fi adresa IP, ora vizitată, numele și versiunea browserului web, sistemul de operare și alți parametri ai web browser, precum și orice alte informații, și că poate utiliza cookie-uri (cookie-uri). Datele colectate pot fi folosite pentrurapoartele furnizate utilizând pentru în scop de marketing și studii statistice precum și pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților.
 2. Pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor, furnizorul va trimite datele la adresa de e-mail specificata de utilizator la momentul inregistrarii/completarii sondajului.
 3. Furnizorul are dreptate sa publice informatii rezumate despre reviste online in scopuri de marketing.

Art. 19. 1 Furnizorul poate folosi denumirile, mărcile comerciale și siglele asociate revistei user-line în scopul promovării serviciului.

Art 20. Furnizorul poate transmite utilizatorului comunicatii comerciale, in scopul realizarii de sondaje si sondaje, in scop de publicitate si furnizare de informatii despre bunuri, servicii, jocuri si concursuri cu premii si oferte promotionale.

XI. COPYRIGHT ȘI ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Artă. 21.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală Seliton și toate copiii în proprietatea furnizorului Seliton sau Summer Cart fiind protejat prin legii privind proprietatea intelectuală, precum și prin prevederile acordurilor internaționale. Utilizatorul este de acord să împiedice orice copiere neautorizată a Seliton sau Summer Cart și/sau să creeze cu platforma magazinului online.
 2. Seliton nu oferă și nu transferă în niciun fel Utilizatorului sau Clientului un drept explicit sau implicit în materie de brevete, drepturi de autor, mărci comerciale sau informații (inclusiv secrete comerciale), precum și orice altă proprietate intelectuală de proprietate, utilizată sau stocată. on serverele Seliton sau ale unei terțe parti.
 3. Furnizorul nu va dobandi niciun drept de autor asupra materialului si informatiilor pe care utilizatorul le va introduce in magazinul online.
 4. Utilizatorul nu are drepturi și nu este nevoie să încerce să acceseze codul sursă al revistei online și nici drepturi de a-l copia, distribui sau modifica în vreun fel. Furnizorului sau contractorilor săi le este permis în mod explicit să modifice în orice mod the code HTML , imaginile, code Javascript si code CSS implicate in sisteme care nu sunt accesibilie de custodial. Modificarea codului utilizatorului sau a altor persoane, inclusiv maintenancea de to Seliton, poate conduce la deteriorarea funcționalităților magazinului on-line și poate genera probleme în aplicația apreciator.
 5. Utilizatorul nu poate șterge sau ascunde informațiile privind autorul și link-urile către site-urile web Seliton, Summer Cart și / sau Seliton, cu între cazului în care și-a apreciat contractul individual include "dreptul de a șterge the inscription privind droit de autor".

XII. TERMINAREA CONTRACTULUI

Art. 22. 1. Prezentul contract va înceta:

a) la expirarea termenului de furnizare a pachetului in baza caracteristicilor sau a termenilor unui contract individual;

b) reziliere pentru neexecutarea, executarea cu delay sau non-responsa a obligațiilor contractuale, cu obligativitatea oferită în delay a debtorului, și acordarea unui termen de

remediere de maxim 5 zile, caz în care rezilierea va opera de drept fără punere în delay și fără în în rezilierea orunnei formalități.

c) în în în în î î î î î î î î û î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î

d) acord comun dat prin act adițional, prin care partile sunt de acord să cecemeze contractul, la data aleasă de acestea;

e) în cazul dizolvării sau lichidării oricărei alte părți, justificat prin documente emise de autoritati competențe și din care Furnizorul, în mod rezonabil, poate concluziona existența acestor instituții;

XIII. RESPONSABILITATE

Articolul 23.

 1. Nici Seliton, nici licențiatorii, afiliații, partenerii, angajații, directorii (inclusiv managerii), angajații, agenții și furnizorii nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv - daune pentru pierderea profitului sau a veniturilor, pierderea utilizării software-ului, pierderea date, costurile de recuperare a datelor pierdute, întreruperea activităților, pierderea informațiilor comerciale sau alte pierderi) rezultă din utilizarea serviciului sau din imposibilitatea utilizării serviciilor, chiar dacă furnizorul este conștient de posibilitatea deteriora.
 2. În limitele permise de lege, răspunderea totală a antreprenorului rezultată din relația sa contractuală cu utilizatorul este limitată la prețul pachetului din ultimele trei luni calendaristice (sau proporțional dacă prețul este pe o perioadă mai lungă), iar dacă în care services au fost utilizate pentru mai pămun de trei luni, această perioadă este egală cu period used. The provider nu este raspunzător pentru prejudiciile sorbita de utilizator cu ocazie lor contractuale relații, în mèra în care the supplier nu a acționat în mod intengiovant sau a comis o neglijență gravă.
 3. Compensațiile pentru satisfacția utilizatorului sunt stabilite exclusiv în acești termeni și condiții de publicare pe site. Acești Termeni și condiții au convenit în mod bilateral repartizareariscurilor între părți și premii de serviciu incluși în pâchetul achiziționat și vor stabili este distribuție a riscurilor.
 4. Utilizatorul va despăgubi și va despăgubi pe Seliton, deținătorii săi de licență, afiliații, partenerii, ofițerii, directorii (inclusiv managerii), angajații, agenții și furnizorii de răspundere pentru și împotriva oricăror pretenții sau procese, inclusiv orice costuri judiciare și extrajudiciare, inclusiv onorariile de avocați, care rezultă în neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților Utilizatorului în relația contractuală cu Seliton (inclusiv, dar fără a se limita la, acești termeni și condiții), în relațiile contractuale cu clienții și alte contrapărți, inclusiv îndatoririle și responsabilitățile utilizatorului în conformitate cu Legea.
 5. În cazul în care contractul în virtutea acestor termeni și condiții, se dorește să fie resiliație unilaterală de către furnizor din cauza neîndeplinirii obligațiilor utilizatorului, acesta din urmă datorează penalități în valoare de despăgubire datorată perioadei rămase în contract. .
 6. Furnizorul nu este responsabil pentru încălcarea măsurilor de securitate ale echipamentelor tehnice prin care sunt prestate serviciile și, prin urmare, determinând pierderea datelor, difuzarea informațiilor, accesul la informație, restricționarea accesului la informații, modificarea informații publicate pe site-urile utilizatorilor și alte efecte similare sau raunerea utilizării sau a săi customin. Furnizorul nu este responsabil pentru pierderea de informații sau modificarea datelor sau parametrilor serviciului ca urmare a furnizării accesului unui terț în cazul unor circumstanțe de îngrijire normale se poate concluziona că această persoană este utilizator.
 7. Furnizorul nu este responsabil pentru neprestarea serviciilor pe o anumită perioadă de timp, din cauza forței majore, evenimente fortuite, probleme de conectare la Internet, hacking, probleme tehnice și alte motive obiective, inclusiv comenzi de la autoritățile de stat competente.

XIV. MODIFICARI SI ACCESS LA CONDITIILE GENERALE DE FURNIZARE

Articolul 24.

 1. Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificat unilateral de by Seliton, caz în care aceasta din în va informa în mod apetano utilizatorul.
 2. Seliton și utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare a acestor Termeni și condiții va intra în vigoare cu referire la relația dintre părți după notificarea explicită către utilizator, cu excepția cazului în care acesta din urmă declară în termen de 14 zile de la notificarea datelor că modificarea este respinsă și// sau versiunea completă.
 3. Părțile convin ca toate adresele de Seliton, în liga cu modificarea acestor termeni și condiții vor fi trimise la una dintre adresele de e-mail indicate de utilizator. The user of the service este de acord ca e-mailul trimis în îndândă în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în En în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în în.
 4. Seliton publica Termenii si Conditiile pe site-ului platformei.

XV. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

Art 25. Legea care guvernează raporturile juridice născute între părți în îndără în întresții contract este legea română. Eventualele litigii intervenite între parti în în cu executarea obligațiilor decurgând din prezent contract care nu au fost soluționate pe calea amiabilă vor fi supuse soluționării instanțelor judiciare competente de pe raza sediului providorului.

XVI. ALȚI TERMENI

Artă. 26.

 1. În cazul unui conflict între acedzi termeni și condiții în cazul în care există un contract individual între provider și utilizator se aplică clauzele contractului individual. Pentru a se aplica termenii și condițiile din contractul individual acesta ar trebui să fie în scris și semnat în mod adecvat de către un reprezentant autorizat al Seliton.
 2. În cazul în care vreo prevedere a acestor Termeni nu este valabilă sau inaplicabilă, sau intră în conflict cu legea internă aplicabilă, această prevedere va fi interpretată sau modificată după cum este necesar pentru a elimina sau invalida contradicția cu legea aplicabilă, dar orice alte prevederi vor trebui aceste termeni. și condițiile vor păstra valabilitatea.

Art 27. Acești termeni și condiții vor intra în vigoare pentru toți utilizatorii la data de 01.01.2016.

Art. 28. 1. Pentru întârzierea plății, Beneficiarul va plăti o penalitate de 0,2% calculată în ziua întârzierii, asupra sumei/lor dutrat, pêve la achitarea integrală a debitelor restante, începând cu prima zi a următoarei scadențe. .

Articolul 29

 1. Pe toată durata contractului și pe perioada până la rezilierea contractului din orice motiv, părțile vor păstra confidențialitatea tuturor documentelor și termenilor contractului, a tuturor informațiilor despre cealaltă parte care sunt obținute pe durata of the contract and care au fost indicate sau identifică ca fiind confidențială de cealalltă Parte. Obligațiile prezentate în prezentul articol sunt permanente și nu vor cèsama ca sèmeca a cèsmării din orice motiv a Contractului.
 2. The Beneficiarul va despăgubi Furnizorul cu suma echivalantă daunelor și prejudiciilor aduse prin diseilrea oricăror detalii referitoare la prezentul contract și anexele sale, sau orice comunicare între Părți, to firmele concurente Furnizorului său to Beneficiarii ai sau sau Beneficiarii ai Furnizorului.

Art 30. Localul de executare a serviciilor este: de la distanța.

FORȚĂ MAJORĂ

Art 31. Prin forta majora, orice eveniment neprevazut si imprevizibil, independent de vointa partilor, survenit ulterior semnarii contractului si a impiedicat executarea acestuia, cu exceptia raspunderii partii care l-a invocat in termen de 24 de ore de la data its aspect and proof cu acte emise de instituție abilitate în cel mult 15 zile de apariție.

CLAUZA FINALA

Articolul 32.

 1. Părţile sunt de acord că the following Anexe [.....], fac parte integranta din prezentul contract.
 2. Prezentul Contract se încheie în două (2) exemplare, ambele având aceeași forță juridică, părțile atestând că au semnat un exemplar. Semnarea contractului se va putea realiza și la dizèze, putând fi transmis prin poștă, curier, e-mail, fax, etc., contractul fiind considerat acceptat la momenta recepționării de to Furnizor a exemplarului semnat și ștampilat de to Beneficiar.

MOBILIZOR

SELITON SRL,

administrator principal Georgi Mirchev

Politica generală de furnizare a serviciilor

Soluţia de comerţ electronic Seliton